3/31/2017

Експертний висновок щодо Порядку і Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики (затверждено постановою КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 856)

Експертний висновок підготовлено в рамках проекту Української асоціації оцінювання (УАО) «Посилення децентралізації в Україні» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED), США.
Висновки даного експертного висновку можуть не збігатися з позицією УАО і NED, або з думкою посадових осіб цих організацій. У цьому експертному висновку не ставилося завдання запропонувати органам влади рекомендації щодо вирішення виявлених проблем. Такі рекомендації будуть запропоновані після проведення всіх передбачених проектом експертиз.
Автор експертного висновку – Савва Михайло Валентинович, член Правління Української асоціації оцінювання політик, програм і проектів (УАО), голова Правління Експертної групи «СОВА», кандидат соціологічних наук, доктор політичних наук, професор. E-mail: egroupsova@gmail.com.

Читати

3/29/2017

Набір регіональних експертів

Шановні колеги! 
Українська асоціація оцінювання (УАО) веде набір регіональними експертів. Запрошуємо вас взяти участь або направити цю інформацію тим, хто в ній зацікавлений. Подробиці за посиланням на сайті УАО

3/26/2017

Centrifugal Tendencies in the Development of Russian Regions: Implications for Ukraine and the West (Centre for Russian Studies, Conference "Russian statehood, stable instability", Kyiv, 18 November 2016)

Mikhail Savva[1]: Centrifugal Tendencies in the Development of Russian Regions: Implications for Ukraine and the West (Centre for Russian Studies, Conference "Russian statehood, stable instability", Kyiv, 18 November 2016)

Empirical and methodological bases of research of centrifugal processes in modern Russia
The author used a system of methods to study modern centrifugal processes in Russia:
1. Qualitative analysis of the existing legislation of the Russian Federation, including its altering.
2. Qualitative content analysis of electronic resources of Runet (Russian segment of Internet), including sites of separatists.
3. Qualitative analysis of historical sources describing the centrifugal tendencies and separatism in the Russian Empire.
4. Unconnected observation of centrifugal tendencies and separatism. The author observed diverse manifestations of separatism in various regions of Russia due to his duties in 1991-2000 when employed at the governmental and municipal services. The author also observed manifestations of centrifugal processes and separatism in the North Caucasus, while working in a nonprofit organization during 2001-2014.
5. The secondary analysis of materials of prior sociological studies of various aspects of centrifugal processes in Russia.
6. Individual expert interviews with public opinion leaders of the republics of the North Caucasus during 2001-2014 and analysis of the content of the interviews.
7. Focus groups held in 2011 by the author and his colleagues from the Krasnodar Regional Public Organization "Southern Regional Resource Centre" in republics and regions of the North Caucasus as part of the social programme Promotion and Protection of Interests of Non-profit Organizations in the North Caucasus.
The methodological basis of the conclusions and recommendations presented in the text is the theory of relative deprivation.

Читати


3/17/2017

Експертний висновок про систему моніторингу та оцінки Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020»

Експертний висновок підготовлено в рамках проекту Української асоціації оцінювання (УАО) «Посилення децентралізації в Україні» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED), США.

Це експертний висновок є першим елементом запланованої в рамках проекту системи експертних висновків стратегій (програм) центральних, регіональних (обласних) і місцевих органів влади. В ході роботи над цим експертним висновком розпочато апробацію методики, яка буде використана в проекті для експертизи інших стратегій / програм, в тому числі галузевих, обласних і муніципальних. У цьому експертному висновку не ставилося завдання запропонувати органам влади рекомендації щодо вирішення виявлених проблем. Такі рекомендації будуть запропоновані після проведення всіх передбачених проектом експертиз.

Автор експертного висновку – Савва Михайло Валентинович, член Правління Української асоціації оцінювання політик, програм і проектів (УАО), голова Правління Експертної групи «СОВА», кандидат соціологічних наук, доктор політичних наук, професор. E-mail: egroupsova@gmail.com.

Читати

3/12/2017

УАО розпочала реалізацію соціального проекту «Посилення децентралізації в Україні»

Проект спрямований на проблему низької залученості громадськості до створення, моніторингу та оцінювання державних та регіональних стратегій, у результаті чого влада має можливість маніпулювати даними, витрачати кошти платників податків неефективно та/ або не в інтересах суспільства.
ГО «Українська асоціація оцінювання» має на меті забезпечити прозорість діяльності влади та розширити участь громадян в реформі децентралізації. Проект фінансується Національним фондом на підтримку демократії (США) і триватиме до лютого 2018 року.
Керівник проекту - Лариса Пильгун, член Правління Української асоціації оцінювання (адреса електронної пошти – pylgunlv@gmail.com).
Експерти проекту планують здійснити оцінювання стратегії розвитку на центральному, регіональному та місцевому рівнях, а також надати рекомендації для забезпечення адекватної участі громадськості в контролі за їх реалізацією.Експерти проекту підготує кілька комплексних звітів за результатами роботи і законодавчих ініціатив і надасть їх органам влади.
Експерти проекту проаналізують національну стратегію сталого розвитку України до 2020 року та галузеві програми розвитку, методологію моніторингу та оцінки (затверджена постановою КМУ) на предмет: а) наявності норм щодо моніторингу і оцінювання, б) заходів щодо попередження корупції, в) норм, які передбачають участь громадян в моніторингу та оцінюванні. За результатами роботи проекту будуть створені висновки і рекомендації для відповідних органів державної та виконавчої влади центрального рівня (у тому числі для Міністерства регіонального розвитку). 
З метою підвищення прозорості влади і розширення участі громадян в ключових реформах, експерти проекту та партнерські неурядові організації з усієї Україні здійснять оцінювання стратегій розвитку всіх регіонів і м. Києва, а також аналіз програм розвитку 24 об'єднаних громад. Для того, аби забезпечити об’єктивність роботи, громади будуть обиратися за певними критеріями, у тому числі - географічному розташуванню, типом поселення та якості управління. Експерти проекту зосередять увагу на аналізі норм, що стосуються участі громадськості в процесі моніторингу і оцінювання. По завершенню експерти проекту узагальнять результати для кожного регіону і місцевої громади та опублыкують на сайті Української асоціації оцінювання.
Проектом передбачено дводенний тренінг для державних службовців, представників місцевої влади та активістів громадянського суспільства з різних регіонів. Учасники тренінгу будуть обрані за конкурсом. Учасники під час тренінгу оволодіють методикою громадської експертизи стратегій, визначатимуть проблеми діючих стратегій, чинне законодавство, яке стосується створення та оцінювання стратегій тощо.
Післятренінговий супровід учасників передбачає консультації учасників, які, протягом наступних шести місяців здійснюватимуть моніторинг та оцінювання в, принаймні, 12 регіонах. Результати спільної роботи представників громадських організацій, представників місцевої влади та експертів проекту будуть узагальнені та передані органам влади.
Проектом передбачена комплексний звіт про результати усіх ініціатив з оцінювання на національному, регіональному та місцевому рівнях. Звіт буде розміщено на сайті ГО «Української асоціації оцінювання» та інших інтернет ресурсах. Звіт буде містити рекомендації щодо поліпшення якості моніторингу, яке здійснюють органи влади, і вдосконалення методів оцінювання на усіх рівнях влади. На підставі отриманих даних експерти проекту підготують рекомендації щодо змін у законодавстві (наприклад, зміни до законів «Про засади державної регіональної політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги») і направить їх до Парламенту.
На завершення, експерти проекту підготують методичний посібник, який у подальшому може бути використано для навчання методам моніторингу та оцінювання на різних рівнях влади в Україні. Цей посібник буде розміщено на сайті Української асоціації оцінювання та інших інтернет ресурсах.

Ukrainian Evaluation Association started to implement a social project «Strengthening decentralization in Ukraine»


The Ukrainian Evaluation Association will to improve government transparency and increase citizen participation in the implementation of decentralization reforms. The project is implemented by a grant from the National Endowment for Democracy (USA). Project Manager is Larisa Pylgun, a Board member of Ukrainian evaluation association (e-mail pylgunlv@gmail.com).
The Kyiv-based Association will assess strategic development programs on the central, regional, and community levels, and provide recommendations to ensure adequate public involvement in monitoring the progress of their implementation. It will produce several comprehensive reports and legislative projects and share them with the government.
The Association will conduct similar assessments on the central level, analyzing the national Strategy For Sustainable Development Ukraine 2020 and sectoral development programs, as well as the monitoring and evaluation methodology approved by the Cabinet of Ministers, to determine whether provisions regulating performance monitoring and evaluation include measures to prevent corruption and ensure citizen participation in the processes. The Association will prepare its findings and recommendations, and share them with the appropriate government agencies, including the Ministry of Regional Development.
To improve government transparency and increase citizen participation in a key reform process, the Association and its NGO partners throughout Ukraine will assess the strategic development programs of all regions and Kyiv, as well as analyze the municipal development programs of 24 amalgamated communities throughout Ukraine. To ensure the diversity of the targeted communities, the Association will select them via specific criteria, including geography, type of settlement, and quality of local government. In the analyses, the Association will pay special attention to provisions related to public involvement in monitoring and evaluation. Following the assessment, the Association will summarize the results for each region and community, and publish them on its website.
The Association will conduct a two-day training for state employees, local authorities, and civil society activists from different regions, selected through a call for proposals. The training will cover topics such as monitoring and evaluation, international experiences in monitoring government reform, and interaction between the authorities and civil society, among others.
Following the training, the Association will continue to provide consultations to the participants who, over the following six months, will lead monitoring and evaluation initiatives in at least 12 regions. With the guidance of the Association’s experts, groups made up of activists and local government representatives will prepare reports, and share them with authorities.
The Association also will publish a comprehensive report on the results of all assessment initiatives on the national, regional, and community levels, and publish it on its website. The report will include specific recommendations for improving government monitoring and evaluation techniques at all government levels. Based on the findings, the Association will also draft legislative proposals (e.g., amendments to Law on State Regional Policy, Law on Local Government, and Law on Administrative Services) and submit them to the Parliament.
Finally, the Association will prepare an instructional brochure on teaching monitoring and evaluation techniques for various levels of the Ukrainian government and distribute it among relevant stakeholders. The brochure will also be available on the Association’s website.