9/15/2016

Оцінювання для соціального підприємництва

Соціальне підприємництво стає все більш популярним для вирішення соціальних і екологічних проблем, які бізнес і уряд не вирішує або вирішує неефективно в силу браку ресурсів, відсутність політичного інтересу, неможливість отримати швидкий або більший прибуток, інвестиційну непривабливість.
Між соціальним підприємництвом і бізнесом немає суттєвої різниці: вирішення соціальної проблеми - це тип продукту, який може продавати звичайна комерційна компанія. Різниця між соціальним підприємництвом і корпоративною соціальною відповідальністю полягає в тому, що соціальне підприємство працює на досягнення соціального блага, а прибуткова компанія безоплатно віддає частину свого прибутку на благодійність. «Акціонери» соціального проекту - це люди, що інвестують в успішне вирішення соціальної проблеми.
Практика показала, що соціальне підприємництво може реалізовуватися як через комерційні (орієнтовані на виконання соціальної місії), так і некомерційні (які виконують бізнес-завдання) організації. Структура визначається проблемою і можливостями фінансування в конкретних умовах.
Основним об'єктом діяльності соціальних підприємців є системні зміни, що призводять до довгострокових переваг. Тільки соціальні та екологічні інновації здатні викликати такі зміни. Соціальні підприємці здатні створювати інновації, які не тільки вирішують соціальні та екологічні проблеми, а й сприяють економічним поліпшенням в житті як окремих людей, так і поселень і цілих країн.
Трапляється і так, що, керуючись добрими намірами, підприємець береться за вирішення соціальної проблеми, але лише посилює її. Так, безкоштовна їжа і одяг, наприклад, для вимушеного переселенця має позитивний вплив в короткостроковому періоді і створює серйозні проблеми, якщо надається тривалий час. Соціальні та екологічні проблеми не вирішуються за допомогою разових акцій: нагодувавши одного голодного, не позбавиш світ від голоду. Саме тому для соціального підприємництва важливо ретельно прорахувати не лише економічні наслідки майбутньої діяльності, але й потенційний вплив соціальної ідеї як на цільову аудиторію, так і на громаду чи регіон (в окремих випадках вплив матиме більш глобальні масштаби).
Потенційний вплив соціальної ідеї, або, іншими словами, соціальна цінність, визначається через:
1. трансформацію, глибинну і тривалу соціальну зміну;
2. цінність ідеї (зміни) для цільових благоотримувачів;
3. підтримку спільноти.
Аби соціальна ідея стала бізнес-проектом, мають бути додатково визначені:
1. очікування та прогнози щодо результатів;
2. соціальні повернення на інвестиції;
3. соціальний вплив в грошовому вимірі (монетизація впливу)
4. критерії руху до мети;
5. тощо.
Подібне оцінювання соціальної цінності здійснюється через опитування зацікавлених осіб (у т.ч. філантропів, уряду та приватних інвесторів), вивчення вторинних досліджень з даного питання (книг, публікацій ЗМІ, технічної документації, наукових досліджень), власні розрахунки, прогнози, обґрунтування.
Визначити соціальну та бізнес-цінність ідеї досить складно, - це вимагає спеціальних знань та умінь. Проте подібне оцінювання є обов’язковим як для потенційних інвесторів, так і для громадськості та уряду: соціальне підприємництво потребує якомога більшої кількості прихильників, ресурсів, допомоги у реалізації ідеї, джерел фінансування тощо.
Л.Пильгун

Немає коментарів:

Дописати коментар